14.45 – 15.20

Přednáška s praktickými ukázkami základních Mindfulness technik využitelných v duševní hygieně a v podpoře dobrých vztahů mezi učiteli a žáky

program:

1)všímavý úvod (praktická ukázka na začátek)

2)benefity rozvoje Mindfulness v osobní i vztahové rovině

3)praktická ukázka techniky pro trénink všímavosti k sobě

4)benefity rozvoje Mindfulness ve školách

5)praktická ukázka techniky pro trénink všímavosti ve vztazích

6)Mindfulness jako nástroj rozvoje empatie a soucitu (krok k laskavé společnosti)

7)diskuze, dotazy

Hana LANGOVÁ

Během studia jsem začala pracovat na psychiatrii (Psychiatrická nemocnice Bohnice) a posléze na lince důvěry (Linka bezpečí). Pracovala jsem s lidmi s vážným duševním onemocněním na cestě z psychiatrické léčebny – z dlouhodobých hospitalizací do běžného fungování. V psychiatrické nemocnici jsem poskytovala individuální i skupinové poradenství, skupinové aktivity vedoucí ke zvýšení sociálních a komunikačních dovedností, skupinové tréninky kognitivních funkcí, relaxace, motivační a psychoterapeutické skupiny. Pracovala jsem s dětmi na dětské krizové lince. A dosud pracuji v e-mailovém kontaktu s lidmi v náročných životních situacích. Během mateřské dovolené jsem objevila kouzlo montessori aktivit a začala provozovat kurzy pro rodiče s dětmi do 3 let. 

Aktuálně pracuji jako psychoterapeutka v neziskové organizaci a jako lektorka kurzů pro rodiče a mindfulness a v soukromé psychoterapeutické praxi, kde nabízím  individuální psychoterapeutická setkání, relaxace a rozvíjení všímavosti.