Sexualita je především vztah k sám sobě. Přijmout se takový, jaký jsem a mít z toho radost.
Tento proces začíná narozením a pokračuje až do smrti člověka.
Moje práce je o cestě poznání: kdo jsem, co mám rád, s kým chci být, čím je ten druhý pro mě, po čem toužím, co chceme společně dělat…

„Pozitivní sexualita“nabízí otevřený a hravý pohled na lidskou sexualitu bez komplexů a předsudků.
Učí pozitivnímu postoji k sexualitě, být v pohodě se svou pohlavní identitou i s identitou ostatních.

Sexualita je součástí našeho života. Není potřeba se za ni stydět.

 

O lektorce:

Lektoruje kurzy „(ne)sexuální výchovy“ pro děti, rodiče a učitele. Pozitivně, bez tabu a vulgárnosti přistupuje k tématům týkající se (ne)sexuálních témat.
Několik let pracovala a studovala v Ženevě. Poté rok cestovala a pracovala jako dobrovolník v Jižní Americe a v západní Africe.
Po návratu do ČR absolvovala během mateřské dovolené kurz metodika prevence v Praze a kurz mediátora.
Absolvovala roční praxi v mateřské škole.
Pár let je na volné noze, před tím byla zaměstnána v neziskovce jako metodik prevence a koordinátorka programů.
Jeden školní rok strávila s šestiletou dcerou v Austrálii, kde cestovaly a pracovaly za ubytování a stravu.

Občas ji můžete slyšet i v rádiu.
Je autorkou projektu prevence sexuálního zneužívání kurzu Eda a Ela (alias Kalhotková pravidla).
Nakladatelství Portál navrhla a přeložila knihu pro děti od kanadské sexuoložky J. Robert: Nenech si to líbit, 2013.

 

Pravidelně se účastní workshopů, kurzů a konferencí pořádaných centry plánování rodiny a lékařských fakult v Belgii, Francii a ve Švýcarsku.

Přihláška na workshop
Pokud máte dítě, uveďte do přihlášky jeho věk.