První výjezd je za námi a byl skvělý! Pozitivní zpětná vazba to potvrzuje.

„ Ocenila jsem konkrétní hry a postupy.“
„Že nešlo o přednášku, ale bylo to živé. Že se děti nestyděly. Reflexe a rozbor.“
„Doporučené aktivity, literatura.“
„Luxusní příprava – odvoz, organizace, možnost vzdělávání zdarma, výběr pedagoga.“
„Velmi pozitivní přístup pana Oplatka, vše vysvětlí.“
„Praktická ukázka, výborný pedagog.“
„Velmi dobrý výběr tématu i pedagoga.“

Deset učitelek ze základních škol a jedna ze ZUŠky se s námi vydaly na zkušenou k Františkovi Oplatkovi do základní školy v Bechyni. František Oplatek tam učí dramatickou výchovu na prvním stupni.
Viděly jsme dramatickou výchovu v první a druhé třídě. Na závěr proběhla reflexe a diskuze. František Oplatek nám dal spoustu tipů na to, jak zařadit prvky dramatické výchovy do běžné výuky. Řešily jsme problematiku velkého počtu dětí ve třídě a obtíže ve vnímání termínu dramatická výchova.
Většina rodičů i učitelů totiž dramatickou výchovu vnímá tradičně jako přípravu divadelního představení. Ale i díky Františkovi Oplatkovi už je jasné, že jde o mnohem širší spektrum činností a dovedností. Děti se při ní učí spolupracovat, kreativně pracovat, zvládat vlastní emoce, budovat vztahy, respektovat pravidla, prezentovat sami sebe atd. A tohle všechno od dětí vlastně chceme. Takže proč ne skrze dramatickou výchovu?

Pokud vás dramatická výchova zaujala, určitě navštivte webové stránky https://www.nipos.cz/artama-dea-ddpdv

Frantisek_Oplatek_V2
Dramatická výchova nemusí být drama.

Dramatická výchova není jenom nacvičování divadelních představení. Základní metodou jsou hry s jasně danými pravidly. Děti se snadno zapojí a nenásilně rozvíjejí svou kreativitu, komunikační dovednosti i práci s emocemi. Kromě toho získávají vědomí sebe samého, učí se budovat vztahy a hodnotové postoje.
Dramatická výchova může být samostatný vyučovací předmět. Nebo její jednotlivé prvky a metody můžete využívat při výuce jiných předmětů.
Pochybujete a říkáte si v duchu něco jako „To bych teda fakt rád viděl“?
Máte možnost! Pojeďte s námi za Františkem Oplatkem do Bechyně.
Jeho dramatická výchova u prvňáků a druháků je něco, co byste zažít rozhodně měli. Je to zkušený a originální pedagog.

Akce je hrazena z prostředků MAP II, doprava z Tábora a ze Soběslavi je zajištěná a zdarma.

Labyrint vzdělávání pořádá spolek Soběslávka z. s. ve spolupráci s MAS Lužnice