V sobotu proběhla přednáška Jak mluvit s detmi o smrti, Marie Sovadinová a Eva Špallová sdílely cenné zkušenosti ze své práce v hospicu Jordán  s rodinami,  které pečují o své blízké. 
Předpokladem pro to, abychom uměli s detmi o smrti mluvit, je otevřenost v komunikaci celkově. I když můžeme mít  obavu z neznámého- ať už to mohou být reakce ostatních či naše vlastní – je třeba pojmenovávat  pocity a situace tak, jak to vnímáme. A nechat děti rozpovídat – často se obáváme zbytečně, děti mají svoje představy a je dobré, aby je mohly sdílet.
Během diskuse jsme přemýšleli o truchleni, o tom, jak nám pomáhají rituály a mnoho dalšího. 
Reflexe účastníků  rozhodne potvrdila, ze to byl užitečně strávený čas. 
Na závěr bylo možné prohlédnout si a koupit knížky pri děti i dospělé, které se tématem smrti zabývají. 
Přednáška s diskusí:

Jak mluvit s dětmi o smrti?

V sobotu 18. února 2023, 14 – 16 hodin
Klubovna kinokavárny v Soběslavi
250 Kč/ účastník
Maximální počet účastníků: 15

Přihláška na přednášku zde

Jsou situace, kdy dětem umře někdo blízký, a my nevíme, jestli a jak si o tom s dítětem povídat, co všechno vysvětlit.

Takovou situaci můžeme zažít doma nebo jako učitelky a učitelé ve škole. Co s tím?

Máme se ptát? Máme vzpomínat? Jak?

Každé dítě či dospívající prožívá smrt blízkého jiným způsobem, je třeba s tím počítat.

 

Na to vše se můžeme zeptat Marie Sovadinové a Evy Špallové z Hospicu Jordán.

Bc. MARIE SOVADINOVÁ, MHA, spoluzakladatelka Hospicu Jordán

Mgr. EVA ŠPALLOVÁ, sociální pracovnice hospicu

Marie Sovadinová je spoluzakladatelkou a ředitelkou Hospice Jordán a máma čtyř dětí. Vytrvale provádí tým táborského hospice nelehkými situacemi a prosazuje potřebnost paliativní péče.

Má bohaté zkušenosti se založením a vedením neziskové organizace, vyjednáváním se státní správou a samosprávou a zasazuje se o rozvoj paliativní péče v Jihočeském kraji.

Po náročném období pandemie koronaviru napsala do výroční zprávy tato krásná slova: „Pandemie nás prověřuje v mnoha směrech. My omezeně můžeme své zdraví ovlivnit, ale zároveň vidíme, že jej až tak ve své moci nemáme. Co ale ovlivnit můžeme, jsou blízkost, spolupráce, něha, vlídné slovo, péče, porozumění, naslouchání, doprovázení. Ať se nám daří je neztratit.“

Rozhovor s Marií Sovadinovou https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/v-paliativni-peci-hraje-roli-cas-neotalejte-se-zadosti-o-pomoc-20221123.htmlV

Eva Špallová byla až do září roku 2022 sociální pracovnicí hospice. Od samého začátku se podílela na vzniku služeb, její odborností je komunikace s rodinami, které stály před rozhodnutím pečovat. Podporovala pečující během umírání jejich blízkého a poté je doprovázela v období truchlení. Za 12 let se setkala s několika tisíci blízkých, kteří prožívali nejtěžší životní krizi a hovořila se stovkami nemocných, jejichž čas se již blížil ke konci. Pro pečující tým hospice byla zásadním člověkem v komunikaci s rodinami před příjmem do péče.

O Evě Špallové a její práci v hospicu: https://taborsky.denik.cz/lide-odvedle/eva-spallova-pomaha-rodinam-se-smirit-s-umiranim-rozloucit-se-a-zit-dal-20200401.html