Co můžeme jako rodiče udělat pro to, aby náš potomek jedl s radostí?

Často slyšíme postěžování :“Náš Míša nechce vůbec jíst, Aničku musíme ke každému soustu přemlouvat..“
Nechali jsme se inspirovat a pro následující přednášku vybrali téma DÍTĚ A JÍDLO.

Zkušená psycholožka Iva Jungwirthová, matka čtyř dětí, zodpoví rodičům dotazy týkající se jídla a sdělí zkušenosti, jaké příčiny mohou stát za problémy dětí v souvislosti jídlem.

PhDr. Iva Jungwirthová pracuje jako poradkyně rané péče, má psychologickou praxi pro děti a jejich rodiče, napsala několik knížek o výchově dětí a práci s dětmi se sluchovým postižením. Následující text  se váže k její knize Pohodoví rodiče, pohodové děti:
 
Zkušená dětská psycholožka poskytuje rodičům rady jak podporovat a podněcovat vývoj dětí a upozorňuje rodiče, čeho je třeba se vyvarovat. Ve čtivě napsaném, humorně laděném textu se věnuje všem složkám vývoje dítěte (motorickému a kognitivnímu, vývoji komunikace a paměti, sociálních dovedností, samostatnosti). Rady se týkají výchovy dětí v jednotlivých věkových obdobích od kojeneckého věku přibližně do šesti let. Autorka vysvětluje problematiku s použitím četných konkrétních příkladů i na základě otázek rodičů, s nimiž se setkává ve své poradenské a přednáškové praxi. Kniha je psána pro rodiče dětí do 6 let věku.
Přednáška s diskusí:

V sobotu 18. března 2023, 14 – 16 hodin
Klubovna kinokavárny v Soběslavi
100 Kč/ účastník
Maximální počet účastníků: 15

Přihláška na přednášku

Platbu za přednášku 100 Kč zašlete na Soběslávka z.s., č.ú. 2601043312/2010 Fio banka.

Do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno.

Vaši účast Vám potvrdíme e-mailem po přijetí Vaší platby.