Děkujeme přednášející Ivce Jungwirthové za podnětnou přednášku na téma děti a jídlo. Přítomní se často zapojovali svými názory a sdílením zkušeností. Druhá část přednášky byla více věnovaná zodpovídání dotazů.
Máme věnovat dětem velkou pozornost? Chválit je, když snědí celé jídlo?
Názor psycholožky Ivky Jungwirthové je, že pokud se příliš zaměříme na to, co a jak dítě jí, může se dítě buď cítit pod tlakem nebo naopak se stát středem pozornosti, což může vést k problematickým situacím.
Když se jídlo stane běžnou společenskou záležitostí pro celou rodinu, při které se všichni cítí příjemně, je to zřejmě to nejlepší, co můžeme v této oblasti pro naše děti udělat.

Co můžeme jako rodiče udělat pro to, aby náš potomek jedl s radostí?

Často slyšíme postěžování :“Náš Míša nechce vůbec jíst, Aničku musíme ke každému soustu přemlouvat..“
Nechali jsme se inspirovat a pro následující přednášku vybrali téma DÍTĚ A JÍDLO.

Zkušená psycholožka Iva Jungwirthová, matka čtyř dětí, zodpoví rodičům dotazy týkající se jídla a sdělí zkušenosti, jaké příčiny mohou stát za problémy dětí v souvislosti jídlem.

PhDr. Iva Jungwirthová pracuje jako poradkyně rané péče, má psychologickou praxi pro děti a jejich rodiče, napsala několik knížek o výchově dětí a práci s dětmi se sluchovým postižením. Následující text  se váže k její knize Pohodoví rodiče, pohodové děti:
 
Zkušená dětská psycholožka poskytuje rodičům rady jak podporovat a podněcovat vývoj dětí a upozorňuje rodiče, čeho je třeba se vyvarovat. Ve čtivě napsaném, humorně laděném textu se věnuje všem složkám vývoje dítěte (motorickému a kognitivnímu, vývoji komunikace a paměti, sociálních dovedností, samostatnosti). Rady se týkají výchovy dětí v jednotlivých věkových obdobích od kojeneckého věku přibližně do šesti let. Autorka vysvětluje problematiku s použitím četných konkrétních příkladů i na základě otázek rodičů, s nimiž se setkává ve své poradenské a přednáškové praxi. Kniha je psána pro rodiče dětí do 6 let věku.
Přednáška s diskusí:

V sobotu 18. března 2023, 14 – 16 hodin
Klubovna kinokavárny v Soběslavi
100 Kč/ účastník
Maximální počet účastníků: 15

Přihláška na přednášku

Platbu za přednášku 100 Kč zašlete na Soběslávka z.s., č.ú. 2601043312/2010 Fio banka.

Do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno.

Vaši účast Vám potvrdíme e-mailem po přijetí Vaší platby.