Labyrint vzdělávání je za námi. Místo martinské husy jsme měli hody informací.
Nejdřív o tom, jak se dělá dobrá škola od Tomáše Feřteka.
Pak o tom, jak se dá umělá inteligence využít při výuce od Tomáše Holubce.
Speciální pedagožka Zuzana Svobodová nás provedla etickou výchovou a tím, jak se díky ní dá skvěle předcházet problémům a konfliktům ve třídě.
Závěr patřil Haně Šebkové a Dagmar Duškové, které názorně předvedly, jak pracovat s dokumentárními filmy na portálu Jeden svět na školách.
Paralelní workshop o hodnotách vedla Michaela Stoilova.
Takže toho máme plnou hlavu. Děkujeme všem, kdo přišli a těšíme se na příště!

 

Festival vzdělávání v kině Soběslav – sobota 11. listopadu 2023

9.00 zahájení Festivalu vzdělávání

 

PŘEDNÁŠKY S DISKUSÍ :

9.10 – 10.40 Jak se dělá dobrá škola
Co mají společného školy, kde se děti učitelé i
rodiče cítí dobře. Nad ukázkami z dokumentární
série České televize o veřejných i soukromých
školách z Čech i Moravy budeme diskutovat se
scénáristou a odborným konzultantem EDUin, o.p.s.
Tomášem Feřtkem.


11.00 – 12.30 Nebojte se AI! Umělá inteligence ve
vzdělávání smysluplně a prakticky

Konkrétní rady a tipy, jak pracovat s AI ve škole.
Zjistíte, jak vám AI může zjednodušit práci. Diskusi
o etických výzvách umělé inteligence se
nevyhneme.
Tomáš Holubec, učitel a zástupce ZŠ, nadšený
fanoušek AI, kterou prakticky využívá ve výuce i v
přípravě na ni. Lektorsky spolupracuje s AI dětem.


13.00 – 14.00 Etická výchova ve škole a jak ji žít
Praktické tipy, jak uchopit tento celostní systém. Jak
pochopit vlastní důležitost a hodnotu, jak přijmout
hodnotu druhého člověka i společnosti.
Zuzana Svobodová, speciální pedagožka, hledající
nové způsoby, přístupy a metody výuky dětí, aby
učení nebylo mučení.
__________________________________________
Během celého festivalu si můžete prohlédnout a
koupit knihy a publikace o vzdělávání.

14.20 – 15.50 Jak využít dokumentární film ve
výuce s portálem Jeden svět na školách

Filmy umí vtahovat do děje a vrýt se do paměti.
Důležitá a aktuální témata, konkrétní příběhy,
mediální vzdělávání, lidská práva nebo moderní
dějiny není snadné přiblížit. Přijďte se inspirovat!
Ukážeme vám, jak s filmy při výuce pracovat.
Hana Šebková, učitelka na gymnáziu, Dagmar
Dušková
, učitelka na 2. st. ZŠ, obě s mnohaletými
zkušenostmi s filmem ve výuce.


SOUBĚŽNĚ PROBÍHÁ V KLUBOVNĚ KINA
WORKSHOP 13.00 – 15.00 (12 – 15 účastníků)
Hodnoty – kompas v neznámých vodách
Jak vzniká náš žebříček hodnot a jak s tímto
tématem pracovat při vzdělávání?
Doba tepe čím dál tím rychleji a neztratit se v moři
nových technologií a výzev, které před lidmi stojí,
není snadné. Naše volby a rozhodnutí však stejně
jako dříve vycházejí z našich přesvědčení, právě ta
nám mohou být oporou.
Michaela Stoilová, učitelka a metodička
hodnotového vzdělávání.

Na workshop je nutné se předem přihlásit  ⇒ zde

__________________________________________
Zároveň doporučujeme využít výborného
občerstvení v kinokavárně.

 MAP III v ORP Soběslav CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023022