8.45 – 10.15 

Co se mění v pohledu na výchovu a vzdělávání dětí?

Co je vychované vzdělané dítě? Co dnes děti potřebují? Jaký prostor máme pro výchovu a jak zvládat rozmanité výchovné situace v rodině i ve škole?

PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D.

Působí na katedře pedagogiky a psychologie, PF JU. Odborně se zaměřuje na předškolní a sociální pedagogiku, na problematiku prevence rizikového chování, výchovnou roli učitele, v neposlední řadě i na témata z obecné pedagogiky, dějin pedagogiky a teorie výchovy. Je členem řídícího výboru České pedagogické společnosti a Hnutí spolupracujících škol R, pracuje v České asociaci pedagogického výzkumu a v Asociaci institucí vzdělávání dospělých, je členem redakčních rad v časopisech Sociální pedagogika, Konteksty Pedagogiczne, Bulletin of South State Ural University. Je autorem monografie Sociální pedagogika a další odborných studií.